VEILIGHEID EN SALVIA DIVINORUM: DE OPPASSER

Een oppasser zorgt ervoor dat de Salvia Divinorum ervaring veilig verloopt.

Wat is een oppasser?

Een oppasser is een nuchter persoon die aanwezig is als jij (en anderen) een Salvia Divinorum trip gaan maken.

Wanneer heb je een oppasser nodig?

Een oppasser is absoluut noodzakelijk als je een dosis gaat nemen waardoor je misschien door het lint gaat, verward raakt, valt, het huis in de fik zet, of iets gaat doen dat jezelf of anderen in een gevaarlijke situatie kan brengen. Zorg ervoor dat er een oppasser is als je voor het eerst Salvia Divinorum gaat gebruiken, een sterker extract gaat nemen of als je het op een sterkere manier gaat nemen. Een ervaren Salvia Divinorum gebruiker die een ‘pruim’ gaat kauwen zal vaker ervoor kiezen om dit alleen te doen en zal vrij veilig zijn tijdens het gebruik. Het hebben van een plezierige, verstandige, nuchtere oppasser is een absolute must als je Salvia Divinorum  gaat nemen in de vorm van verdampen, het roken van een extract of bij pure Salvinorine. Het roken van de Salvia Divinorum bladeren valt meestal in een grijs gebied qua risico’s. Veel mensen hebben deze gerookt zonder oppasser, maar het is nooit een slecht idee om iemand in de buurt te hebben die kan ingrijpen als er iets mis gaat.

Wat moet een oppasser weten en doen?

De oppasser moet goed in de gaten houden dat een trip op Salvia Divinorum van korte duur is, hoe gek of in de war de tripper/gebruiker ook reageert. Neem de tripper niet mee naar de E.H.B.O ( behalve natuurlijk als er een echte medische noodzaak is). Houd de persoon op een veilige plek en wacht tot de trip voorbij is. Als je de persoon niet veilig kunt houden, haal dan hulp. In alle andere gevallen houd je het gebruik privé. Binnen een uur (meestal al veel sneller) zal de gebruiker weer ‘normaal’ zijn. Het is erg geruststellend om aan deze gedachte vast te houden als de situatie uit de hand loopt of dreigt te lopen.Ook kan het helpen als je zelf al een Salvia Divinorum ervaring hebt gehad voordat je op iemand gaat oppassen. Ervaringen met andere hallucinogene drugs zijn slechts ten dele behulpzaam en de oppasser moet weten dat Salvia Divinorum anders is dan welke hallucinogene drugs ook. De tripper aanraken om hem te ’aarden’ werkt voor sommige trippers die bepaalde entheogenen hebben genomen wel, maar kan zeer bedreigend zijn voor iemand die Salvia Divinorum heeft genomen. Als je van plan bent om de persoon aan te raken, maak dit dan duidelijk VÓÓR deze aan de trip begint.

De rol van de oppasser

De oppasser heeft drie taken:

De hoofdtaak is om de tripper en anderen die eventueel aanwezig zijn, veilig te houden:

De tweede taak is het geruststellen van de tripper:

De derde taak van de oppasser is de tripper te helpen herinneren wat deze heeft meegemaakt:

Waarschuwing bij het gebruik van pure Salvinorine A

Uit het boek van D.M Turner

Zoals eerder vermeld hebben de meeste die Salvinorine A hebben geprobeerd de effecten als extreem verwarrend ervaren en hebben geen behoefte om deze ervaring te herhalen. Deze reactie kwam zowel van mensen die zeer veel ervaring hebben met het gebruik van hallucinogen, alsook van vele schrijvers en vooraanstaande personen in de psychedelische beweging. Het is niet waarschijnlijk dat Salvinorine A ooit een populaire drugs zal worden. De meeste mensen zullen dan ook de niet-geëxtraheerde plantendelen prettiger vinden. In tegenstelling tot Salvinorine A geven Salviabladeren, zeker bij inname, een veel subtieler en langer aanhoudend effect. De meeste mensen ervaren dit als prettiger en hebben hier zodoende meer baat bij. Op deze manier gebruikt is Salvia Divinorum ook een stuk minder overweldigend dan bij het gebruik van pure Salvinorine en veroorzaakt daarom ook niet snel de gevaren zoals als volgt beschreven wordt. Salvinorine A wordt momenteel slechts door een kleine groep mensen gebruikt en informatie aangaande de mogelijke effecten op mensen is daarom beperkt. Er is weinig bekend over de mogelijke toxiciteit van salvinorum A, zeker in hoge doseringen. Informatie over de ervaringen van zo’n 50  gebruikers zijn hier informeel verzameld en verwerkt. Ook heb ik een aantal inzichten in de tekst verwerkt die ik heb opgedaan tijdens zo’n 30 sessies met Salvinorine A. Het gebruik van Salvinorine A kan extreme gevaren met zich meebrengen, die je bij andere psychedelica niet tegenkomt.
  
Na het roken van Salvinorine zullen sommige gebruikers opstaan en rondlopen of bewegen en tegen dingen aanrennen die op hun pad staan. Mensen die in deze staat verkeren bewegen vaak op een opgewonden manier en lijken te worstelen met hun ervaring. Meestal hebben deze personen blijkbaar ook geen herkenning van hun omgeving op dat moment. Deze reactie is slechts opgemerkt bij een paar mensen, ongeveer 5% van de eerste 50 sessies.

Een vaker voorkomend fenomeen was dat de persoon na het roken van Salvinorine A niet in de gaten heeft dat hij/zij zwaar onder invloed is en begint rond te lopen. In deze situatie is de persoon wel in staat om zijn of haar omgeving  waar te nemen en beweegt zich vrij moeiteloos zonder tegen allerlei objecten aan te botsen. Verschillende personen wilden in deze situatie de plaats waar zij zich op dat moment bevonden verlaten en naar een andere locatie rijden of lopen en moesten er van af gebracht worden om dit te doen. Vaak kunnen personen zich nadat de effecten voorbij zijn niet herinneren dat ze hebben rondgelopen of weg wilden gaan. De aanwezigheid van een persoon die optreed als oppasser is zeer belangrijk gebleken bij situaties zoals hierboven beschreven staan. Siebert heeft een aantal van dit soort reacties meegemaakt en stelt het volgende vast: ”Bij een dosering boven 500 tot 1000 mcg kunnen de effecten zeer alarmerend zijn. Ik heb mensen op zien staan en ongecontroleerd door de kamer zien waggelen, over meubels zien vallen, onsamenhangende nonsens brabbelen en hun hoofden tegen de muur aan zien slaan. Sommige mensen hebben geprobeerd om het huis te verlaten. Nadat de Salvia Divinorum ervaring voorbij is herinneren ze zich hier niets van en meestal herinneren ze zich heel andere ervaringen! Voor een buitenstaande observeerder heeft de persoon die zich in deze situatie bevind een lege blik in zijn ogen, alsof niemand aanwezig is. Ook komt het vaak voor dat mensen een gezichtuitdrukking hebben die het best te vergelijken valt met dat van een doodsbang dier.”

Er is zeker potentieel psychisch gevaar in Salvinorine A. Ik kan uit eigen ervaring bevestigen dat Salvia Divinorum ogenblikkelijk al je gevoel en referentie aan de gangbare realiteit kan doen verdwijnen. Zelfs je gevoel van bestaan. Je kunt denken dat jij of de wereld absoluut is doorgedraaid. Zeer ervaren trippers berichten na een toediening van extreem hoge doseringen Salvinorine A dat ze het gevoel hebben alsof iemand een grap met ze uithaalt door hen Salvinorine te gegeven. Een bepaald persoon die Salvinorine A heeft geprobeerd en die vrij ervaren is met DMT en andere psychedelica zegt over Salvia Divinorum: “Salvia Divinorum laat bij een dosering die 50X tot 100X lager ligt dan DMT, DMT lijken op een waterpistool..!” De intensiteit van een Salvinorine A trip wordt meestal ervaren als net een stapje intensiever en heftiger dan gerookte DMT, net als dat DMT net een stapje intenser en heviger ervaren wordt als een typische LSD trip. Een groot percentage van de Salvinorine A gebruikers melden ook dat de angst factor vele malen groter is dan met DMT, en dat zegt véél. Ik denk dat, hoe ervaren een persoon ook is met andere psychedelica of het verkeren in een andere bewustzijnstoestand, niemand voorbereid kan zijn op een volle en qua sterkte meest intensieve Salvinorine A trip. De mentale staat waarin Salvinorine je brengt is onmogelijk met welke andere psychedelica te vergelijken en het komt algemeen voor dat de gebruikers geshockeerd, absoluut verbaasd en angstig worden. Het is dan ook absoluut zo dat het een stuk voorzichtiger en veiliger is als je de gehele Salvia Divinorum plant gebruikt voordat je met het geïsoleerde actieve bestanddeel gaat experimenteren.

 

 

sponsored by:

Sjamania is your source for Salvia Divinorum


Updated 27 October, 2006
(c) copyright 2006 www.salvia-divinorum.nl / ZunZimla - Claire